Stanovení marketingových cílů

Cíle mohou být krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Dlouhodobé cíle jsou míněny  delší než jeden rok.  Typicky budou marketingové cíle stanoveny na jeden rok, tři roky a pět let.

Při stanovení svých cílů a cílů si položte tyto otázky:

Co přesně chci dosáhnout?

 • Kde?
 • Jak?
 • Když?
 • S kým?
 • Jaké jsou podmínky a omezení?
 • Proč přesně chci dosáhnout tohoto cíle? Jaké jsou možné alternativní způsoby, jak toho dosáhnout?

Cíle by měly být SMART:

S – specific: specifické

Co přesně chcete dosáhnout? Odpovězte si  na otázky, co? Proč? Kde?

Cíle jsou jasně definovány a nastíneny, takže celý tým chápe cíl a proč je důležitý.

M – mesuarable: měřitelné

Cíle musí být měřitelné, což znamená, že je musíte být skutečně schopni měřit.  Cíle mají klíčové ukazatele výkonu (KPI) a měřítka, která vám umožní měřit váš úspěch.

K měření konkrétních marketingových cílů si také potřebujete určit relevantní metriky. Např. v případě online marketingu jsou to následující:

 • Míra okamžitého opuštění
 • Provoz z jednotlivých kanálů
 • Míra prokliku
 • Konverze
 • Cena za lead
 • Zobrazení stránky
 • Celkový počet návštěv

R – reasonable: relevantní

Cíle musí být v souladu s vaší strategií, musí být relevantní pro vaše plány. Musí mít přímou souvislost.

A – achievable:  dosažitelné

Cíle musí být dosažitelné. Pokud si dáte za cíl, že chcete přivést na web million návštěvníků do měsíce máte jich sotva 100 a máte malý marketingový rozpočet, tak přesto že je cíl měřitelný, tak nebude dosažitelný.

T- timed: časově ohraničené

Abyste správně mohli vyhodnocovat vaše cíle, musíte jim stanovit časový rámec. Bez toho nemůžete říct, že se vám daří efektivně dosahovat vašich cílů.

Jaké konkrétní cíle si stanovit bude záležet na vaší aktuální pozici a na vašich možnostech. Můžete si stanovit cíl získat větší podíl na trhu. Ale tento cíl nebude pro vás tak relevantní, pokud jste příliš malí a těžko se vám váš podíl na trhu odhaduje. Vaše cíle by měli být v souladu s vaší marketingovou strategií.

Příklady zaměření cílů:

 • Propagace nových produktů a služeb
 • Rozšiřte digitální přítomnost
 • Lead generation
 • Zacilte na nové zákazníky
 • Zachovat stávající zákazníky
 • Budujte povědomí o značce
 • Rozvíjejte věrnost značce
 • Zvyšte zisk
 • Vstup na trh
 • Zvýšení podílu na trhu

Nestačí jen nastínit marketingové cíle, kterých chcete dosáhnout. Musíte také ověřit své plány a ujistit se, že vedou ke splnění cílů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek