Jak vytvořit marketingovou strategii?

Nejdříve si musíme říct, že je rozdíl mezi strategií a taktikou, tyto pojmy nesmíme zaměňovat.

Strategie je celkový, tedy dlouhodobý plán, který může zahrnovat několik taktik.  Strategie je nutná k určení směru organizace, zatímco taktika je nutná k definování toho, jak se k cíli skutečně dostanete.

6 kroků k marketingovou strategii

 1. SWOT analýzu
 2. Konkurence
 3. Cílová skupina
 4. Positioning
 5. Cíle
 6. Rozpočet
 7. Vytvořte marketingový mix

1.      Swot analýza:

Prvním krokem, který byste měli udělat je swot analýza vašeho produktu nebo služby.

2.      Konkurenční analýza

Analyzujte svůj trh a konkurenci

důkladná analýza konkurence vám pomůže ověřit váš trh – nebo prokázat, že na trhu máte místo. Pomůže také prokázat, že plně a důkladně rozumíte podnikání, ve kterém pracujete.

Vytvořte konkurenční přehled

Pro každého konkurenta vytvořte přehled, zaměřte se hlavně na důvody, co konkurenci dělá vaší konkurenci. Využijte své vlastní znalosti spolu s průzkumem trhu.

Jako absolutní minimum si projděte webové stránky konkurence, prohlídněte si jejich marketingové, můžete vyzkoušet i i jejich služby, pokud je navštívíte jako klient.  Mezi úplnou analýzou konkurence a těmito neformálními aktivitami však existují některé klíčové rozdíly. Seznamte se, v čem jsou produkty a služby lepší, zda nabízejí něco navíc. Jaké mají ceny.

Více

Shrňte silné a slabé stránky každého konkurenta

Jako poslední závěrečný krok vytvořte souhrn porovnáním silných stránek (vašich výzev) a slabostí (vašich příležitostí) každého konkurenta.

Rozdělte si přímé konkurenty do čtyřech skupin: největší, nejlepší, nejbližší a dobíhající.

Největší je nejjednodušší zjistit. Kdo je největším konkurentem?

Nejlepší je subjektivní. Kdo je podle vás nejlepší, o kom se nejvíc mluví?

Kdo je nejpodobnější vašemu podnikání? Který z vašich konkurentů je vám nejpodobnější z hlediska velikosti, ceny, zákazníků atd.?

Projděte si seznam přímých konkurentů a pro každou kategorii vyberte jednoho.

Zodpovězte si minimálně tyto otázky:

 • Co je dobré na jejich produktech? Co není dobré?
 • Kolik z trhu mají – jaký je jejich podíl na trhu?
 • Jaké jsou ceny ve vztahu k vám?
 • Jak generují prodej a jak vypadá jejich prodejní proces?
 • Jak dělají marketing jaký druh?
 • V jakých prodejních a marketingových kanálech jsou aktivní?
 • Rostou?
 • Jak podobná je jejich cílová skupina vašemu cílovému publiku?
 • Jak velký je konkurent, pokud jde o prodej a umístění / oblast služeb?
 • Jak podobné jsou jejich nabídky produktů vaší vlastní?

více

3.      Určete cílovou skupinu

Co je cílová skupina?

Vaše cílová skupina se bude lišit podle toho, jaký druh produktu prodáváte. Pro společnosti orientované na veřejnost nebo orientované na spotřebitele (často zkráceně B2C pro podnik-spotřebitel) bude cílovou skupinou s největší pravděpodobností jednotlivec nebo skupina se specifickými vlastnostmi nebo demografickými údaji. Mezi ně často patří

Místo:

 • Příjem
 • Pohlaví
 • věk
 • zaměstnání
 • zájmy a volnočasové aktivity

Toto je jen základní výčet více podrobností naleznete zde:

V B2B Vás mohou zajímat charakteristiky typu:

 • Poloha
 • Odvětví
 • Velikost
 • Veřejné nebo soukromé
 • Obrat

Toto je jen základní výčet více podrobností naleznete zde:

Na základě údaje vytvořte persony. Persony popisují charakteristiky vašeho cílového zákazníka.

Proces vytváření osob s kupujícím zahrnuje shromažďování poznatků z různých platforem, jako jsou analýzy webových stránek, kanály sociálních médií, recenze zákazníků a ideálně skutečné rozhovory se zákazníky.

Při výzkumu a vytváření osobností se podívejte na jejich pozadí, preference, demografické podrobnosti a na základě toho určete, jaký je nejvhodnější způsob komunikace s nimi, jaké kanály preferují, styl a tón hlasu atd.

Více zde.

4.      Positioning

Vaše pozice na trhu říká světu, kdo jste, co děláte, komu sloužíte a proč jste na tom lépe než kdokoli jiný. Obvykle je to shrnuto v jediném příkazu, prohlášení o umístění. Využijte všechny poznatky, které jste získali.

5.      Určete cíle marketingové strategie

Určete cíle marketingové strategie

Cíle jsou měřitelné výsledky, kterých bude dosaženo v určitém časovém rámci, a pomohou jednotlivcům vyhodnotit úspěšnost a účinnost konkrétní marketingové strategie. Je potřeba si uvědomit, že cíle musí být realistické a také to, že jsou velice úzce spjaté s marketingovým rozpočtem. Pokud váš rozpočet je minimální, nemůžete plánovat dvojnásobný obrat. Nebo můžete, pokud víte, že toho dosáhnete jinými způsoby. Pokud nemáte příliš reálných dat, je potřeba cíle přehodnotit podle výsledků, které dostanete.  Přehodnocení cílů není neúspěch strategie, ani taktiky, ale zkrátka realita.

Při stanovení svých cílů si zodpovězte minimálně tyto otázky:

 • Co přesně chci dosáhnout?
 • Jak?
 • Kde?
 • Když?
 • S kým?
 • Jaké jsou podmínky a omezení?
 • Proč přesně chci dosáhnout tohoto cíle?
 • Jaké jsou možné alternativní způsoby, jak toho dosáhnout?

Více

6.      Rozpočet

Kolik by měl být váš marketingový rozpočet?

Prvním krokem při vytváření marketingového rozpočtu je zjištění, kolik chcete za celý svůj marketing za daný rok utratit. Nejlepším přístupem je začít se standardním procentem vašich příjmů. Podle některých doporučení by se výdaje na marketing měly pohybovat okolo 10 % z obratu. Pro představu Microsoft dává to marketingu asi 18 % a Twitter 44%.

 Avšak mezi teorií a realitou je často velký rozdíl, zvlášť na začátku budete potřebovat větší investice – web, různé marketingové nástroje, nebo honoráře pro externisty – logo, grafika apod. Na začátku bude muset investovat více do reklamy.

Sestavte rozpočet rozpočet, rozdělte si je na měsíce a na jednotlivé činnosti. Ty liší podnik od podniku a také výše investic do jednotlivých položek se bude lišit. 

Příklad položek, které byste měli zahrnout (dle relevance pro váš business)

 • Placená reklama
 • Eventy
 • PR
 • Branding
 • Sociální sítě
 • Software a nástroje
 • Obsah

V každé kategorii byste měli mít několik podkategorií, abyste měli lepší přehled.

Níže příklad položek placené online reklamy.

 • Google Adwords
 • Facebookové reklamy
 • Facebook propagoval příspěvky
 • Instagramové reklamy

Nezapomeňte také udržovat hlavní sloupec, který sleduje vaše celkové výdaje za daný rok, předpokládané i skutečné. Je v pořádku překročit rozpočet, pokud to neohrozí vaše podnikání, ale chcete vědět, kdy a kolik překročíte.

7. Marketingový mix

Marketingový mix zahrnuje 4 P – price (cena), promotion (propagace), product (produkt zahrnuje balení apod. ), place (místo distibuce).

Další kroky:

Hlavní marketingové kampaně: jakékoli velké nebo dlouhodobé iniciativy, které plánujete realizovat během období, na které se vztahuje váš marketingový plán

Marketingová taktika: konkrétní činnosti, které plánujete provádět, abyste splnili své marketingové cíle

Marketingový kalendář: data všech marketingových iniciativ nebo kampaní, které plánujete spustit, spolu s dalšími daty, která považujete za důležitá (např. Otevření nových obchodů, uvedení nových produktů na trh atd.)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek