Analýza konkurence

Pro konkurenční analýzu je potřeba zodpovědět minimálně tyto otázky:

 • Jak generují prodej a jak vypadá jejich prodejní proces?
 • Jak dělají marketing jaký druh?
 • V jakých prodejních a marketingových kanálech jsou aktivní?
 • Rostou?
 • Jak podobná je jejich cílová skupina vašemu cílovému publiku?
 • Jak velký je konkurent, pokud jde o prodej a umístění / oblast služeb?
 • Jak podobné jsou jejich nabídky produktů vaší vlastní?
 • Co je dobré na jejich produktech? Co není dobré?
 • Kolik z trhu mají – jaký je jejich podíl na trhu?
 • Jaké jsou ceny ve vztahu k vám?

Existuje několik druhů konkurence, proto abyste svoji konkurenci správně analyzovali a porozumněli tomu, kdo všechno může být vaši konkurentem. V analýze řeště jen konkurenty, které jsou relevantní ve vaše typu projektu/podnikání.

Typy konkurentů v analýze konkurenčního trhu

Pro formální analýzu byste se měli podívat na několik různých typů konkurence:

Přímí konkurenti.

Přímí konkurenti jsou společnosti, které dělají totéž jako vy pro stejnou cílovou skupinu.

Nepřímí konkurenti.

Nepřímí konkurenti sdílejí některé, ale ne všechny charakteristiky vašeho podnikání. Mohou cílit na stejné zákazníky jako vy se stejným produktem, ale působí v jiné geografické oblasti. Nebo mohou mít stejné zákazníky a působí na stejném místě, ale prodávají mírně odlišný produkt.

Periferní konkurenti.

Jedná se o společnosti, které neprodávají stejný produkt nebo službu jako vy, ale jinak soutěží o peníze vašeho cílového publika. Pamatujte, že většina zákazníků má omezený diskreční rozpočet. Pokud je utratí jinde, i když to není za produkty podobné vašim, je to stále méně peněz, které musí utratit za vaše produkty nebo služby.

Potenciální konkurenti.

Tyto podniky dosud neexistují, ale mohly by změnit způsob fungování vašeho odvětví.

Jak provést konkurenční analýzu v 6 krocích

 1. Vyberte si konkurenty pro analýzu

Vaše konkurence je jakýkoli podnik nebo jednotlivec s podobným produktem nebo službou. Vaši přímí konkurenti pravděpodobně obsluhují stejný cílový trh jako vy. Prozkoumejte dva nebo tři vaše konkurenty. Můžete si vybrat větší nebo menší konkurenty, ale pokud máte konkurentů mnoho, držte se hlavně těch, kteří jsou stejně velcí jako vy.

 • Popište cílové publikum konkurence

Typ zákazníků, které má konkurence, můžete zjistit na základě jejich marketingových sdělení a obsahu. Přemýšlejte také o různých segmentech, které vaše konkurence sleduje, a také o tom, jak přizpůsobují své zprávy každému segmentu.

Přečtěte si všechny komentáře, zpětné vazby, recenze a diskuse o každém konkurentovi, kteří mají stejné publikum. Prozkoumejte profily online publika a vytvořte tak osobnost kupujícího. Mohou zahrnovat umístění, věk, povolání, potenciální příjem a jakékoli další demografické informace, které ovlivňují způsob jejich nákupu.

 • Prozkoumejte jejich marketingovou strategii

Odhalte, jak každý konkurent využívá marketing online i offline, abyste zjistili, jak se můžete dále odlišit:

Jak vypadají jejich letáky, tištěná inzerce, PR články, jako jsou billboardy nebo brožury?

Jak často zveřejňují příspěvky na sociálních médiích? Co sdílejí? Kolik mají followers a sdílení?

Jak vypadají weby vašich konkurentů ? Když provádíte vyhledávání v Google, všimněte si, jak vysoko se web řadí mezi výsledky vyhledávače. Konkrétně hledejte, jak vysoko se řadí konkurence, když zadáváte různé vyhledávací dotazy související s tím, co prodávají.

Mají vaši konkurenti blog s pravidelně aktualizovaným obsahem? Zkontrolujte, co konkurenti propagují prostřednictvím online a tištěné reklamy. Posuďte, jak používají výzvy k akci (CTA) k získání potenciálních zákazníků.

Zkoumejte, jaké druhy akcí navštěvují, účastní se nebo sponzorují.

 • Zjistěte ceny konkurence

Tento další krok zahrnuje provedení malého konkurenčního výzkumu cenové strategie jiných společností. Zahrňte všechny různé cenové úrovně nebo plány i náklady na dopravu.

Součástí cenové analýzy by měl být jakýkoli typ modelu předplatného, ​​splátkové plány nebo balíčky, které používá konkurence. Sledujte také, kdy a jak snižují ceny prostřednictvím propagačních akcí nebo prodejů.

 • Definujte jejich konkurenční výhodu

V rámci konkurenční analýzy uveďte seznam faktorů, díky nimž jsou vaši konkurenti jedineční nebo jim poskytují nějakou výhodu oproti vám. Vaším případným cílem je ukázat, proč si myslíte, že váš produkt nebo služba může při spuštění silně konkurovat jejich.

Mezi faktory konkurenční výhody patří kvalita produktu nebo služby, cena, cílový trh, umístění a historie společnosti. Řeší produkt konkurence problémy zákazníků? Prodávají širší škálu produktů? Prodávají na konkrétním trhu, který je jinak nedostatečný? Má vaše konkurence jedinečný příběh nebo uznávaného zakladatele / vůdce? Všechny tyto věci by mohly pomoci definovat jejich konkurenční výhodu – nebo vaši.

 • Shrňte silné a slabé stránky každého konkurenta

Jako poslední závěrečný krok vytvořte souhrn celého svého výzkumu porovnáním silných stránek (vašich výzev) a slabostí (vašich příležitostí) každého konkurenta.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek