SEO základy

Proč by vás SEO mělo zajímat?

SEO znamená search engine optimisation, čili optimalizace pro vyhledávače. SEO vám pomáhá k lepšímu umístění ve vyhledávačích.  To znamená, že by vám mělo pomoc přivést na web návštěvníky zdánlivě zdarma. Zdánlivě proto, že přímo neinvestujete peníze jako do PPC reklamy, ale jako všechno na světě, tak i  SEO stojí čas a peníze jen v různém poměru, podle toho jak moc angažujete specialisty. Na určité základy stačíte sami. A měli byste jim věnovat pozornost, i když vám přijde, že SEO řešit nemusíte. Když máte vyřešeny základy SEO zároveň budujete i web, který je uživatelsky přívětivý. A to je nesmírně důležité. Jelikož pokud budete mít i nejlepší reklamu, ale web, kde uživatel nenajde jednoduše, co chtěl, tak k nákupu nedojde. Návštěvník odejde.

Pokud budete vytvářet nový web, mělo by být už dnes automatické, že web je responzivní – tedy přizpůsobený pro mobily.

Základy SEO

Zamyslete se nad klíčovými slovy

Zamyslete se nad vaším webem, o čem váš web je, co nabízí, kdo jsou vaši zákazníci a co vyhledávají, co potřebují znát. Sepište si to. Pokud už web máte, podívejte se do analytics, kde naleznete klíčová slova. Můžete zkusit slova zadat do Google a zjistit, která slovní spojení se nabízejí. Můžete využít i Google adwords a nástroje pro návrh klíčových slov.

vyhledávání

Na začátku si řekněme, klíčová slova jsou důležitá, ale musí se s nimi zacházet přiměřeně. Doby, kdy pomohlo tapetování stránky klíčovými slovy, jsou dávno pryč. Snažit se za každou cenu někam nacpat klíčové slovo jen proto, aby tam bylo, nemá smysl.

URL doména

Pokud můžete použít klíčové slovo v doméně, udělejte to. Ale pokud jste se rozhodli při redesignu webu, také změnit název url, tak věřte, že to není nejlepší nápad, ani za účelem mít v doméně klíčové slovo. Pro Google bude vaše doména nová, a tím pádem budete začínat od 0.

Struktura webu

Cílem tohoto článku není rozebírat detailně jak na strukturu webu. Struktura webu by měla být stromová, tedy na webu by měly být stránky nadřazené a jim logicky podřazené. Ačkoli se to může zdát jednoznačné, tak ne každý web to tak má. V případě e-shopu byste se měli zamyslet nad kategoriemi a jejich názvy a filtry. Mějte na mysli, že hlavně děláte strukturu pro uživatele webu, aby se orientovali.

Rozvětvený web

Pokud na webu máte více stránek s užitečným obsahem, jste na správné cestě. Díky košatosti webu budete mít na webu více klíčových slov a ve větší hustotě. Čerstvý obsah má Google také rád. Z podstaty věci, pokud máte na webu užitečný obsah, mělo by to zvýšit i návštěvnost vašeho webu. Jinými slovy, pokud máte na webu něco jako blog, poradnu či cokoli obdobného, je to ideální. Také tím zvyšujete portfolio vyhledávacích dotazů, na které vaše stránky odpovídají. Snažte se vytvářet texty delší než 300 slov.

Pro každý produkt stránka zvlášť

Pro každou službu a produkt vytvořte zvláštní stránku. Přemýšlejte, když vytváříte produktovou stránku, co by se uživateli hodilo ještě vědět a přemýšlejte hned zpočátku nad tvorbou dalšího užitečného obsahu. Tím myslím např. na produktové stránce mám popsaný produkt, ale můžu už přemýšlet o tom, jak vytvořím další stránky s tipy, jak daný produkt používat, udržovat apod. Myslete na klíčová slova a zapojte je.

Title

Title není váš hlavní nadpis na stránce. Title je název stránky a zobrazujeme se ve vašem prohlížeči nahoře. Pro title je vhodný použít text maximálně do 60 znaků. Title také uživatel uvidí ve vyhledávání. Ideální je tedy, aby se zde objevilo klíčové slovo a název byl výstižný.

title

Metatext

Metatext sice neovlivní příliš vaši pozici ve vyhledávači, ale ovlivní lidi, jestli kliknou na vaši stránku. Metatext si jinak Google natáhne sám. Pokud budete mít v metatextu výstižně, o čem stránka je, zvyšujete pravděpodobnost, že uživatel klikne na váš web.

metatext

Body (tělo)

Členitý text

Text by měl být členěný jednak pomocí nadpisů, ale i pomocí odstavců a vytučněných textů. To sice nepůsobí na SEO přímo, ale pomáhá to uživateli se v textu lépe orientovat, protože lidi text nečtou, ale skenují a nadpisy a zvýrazněná slova slouží čtenáři jako záchytné body. Co už SEO ovlivní, je zapojení návštěvníka na stránce, což mimo jiné je, jak dlouho na stránce zůstane. Pokud máte text, který je nepřehledný, návštěvník nemůže snadno najít odpověď na to, co hledal, tak odchází. To sice nemá pozitivní vliv na SEO, ale hlavně to má negativní vliv na obchod.

Optimalizujte doleva a nahoru

Čteme z leva doprava a od shora dolů. Takže důležité informace pro zákazníka se snažte dát co nejvíce nahoru a doleva. čím je informace méně důležitá, tím níže v textu může být. Pomáháte tak i zákazníkovi nalézt, co potřebuje.

Klíčová slova

Klíčová slova by se z podstaty věci měla v textu objevit a samozřejmě víckrát než jednou. Ale zase nesnažte se se zbytečně nacpat klíčové slovo úplně všude. Dnes už vyhledávače rozpoznají nekvalitní stránku, která je jen vycpaná klíčovými slovy a nijak ji neprioritizují.

Nadpisy

Nadpisy hrají v SEO svojí roli, ale nemá smysl nadpisy vyvářet jen z důvodu, abychom měli nadpis a v něm klíčové slovo. Určují strukturu webu. Nadpisy také pomáhají čtenáři se orientovat v textu, jsou to jakési záchytné body pro čtenáře.

Nadpisy se obvykle označují čísly – H1, H2, H3 … H1 je nejdůležitější, čím nižší číslo tím méně důležitý.

Alternativní popisky obrázků

Atribut alt je prvek HTML, který vám umožňuje poskytnout alternativní informace o obrázku, pokud jej uživatel nemůže zobrazit z různých důvodů. Tímto označením říkáte vyhledávačům, co na obrázku je. Ideální je, pokud se v popisku objevují klíčová slova, ale ne za cenu nepravdivého popisu.

Interní prolinkování

Vnitřní prolinkování webu je z pohledu SEO důležité, ale možná ještě důležitější je pro uživatele. Pomocí interních linků mu pomáháte najít související témata, která by ho mohla zajímat nebo přesvědčit o koupi. Proto přemýšlejte už od začátku i nad doplňujícím obsahem. Nezapomínejte z blogu o produktu odkázat na produkt na e-shopu, nebo na další stránky, na které by se chtěl uživatel prokliknout.

možná ještě důležitější je pro uživatele. Pomocí interních linků mu pomáháte najít související témata, která by ho mohla zajímat nebo přesvědčit o koupi. Proto přemýšlejte už od začátku i nad doplňujícím obsahem. Nezapomínejte z blogu o produktu odkázat na produkt na e-shopu, nebo na další stránky, na které by se chtěl uživatel prokliknout.

Zajímáte-li se o SEO hloubkově, pak doporučuji blog https://www.pavelungr.cz/blog/

SEO nástroje zdarma.

You may also like...